Sut i ddod yn therapydd lleferydd ac iaith

Mae therapyddion lleferydd ac iaith yn darparu triniaeth, cefnogaeth a gofal i bobl o bob oed sydd ag anawsterau gyda lleferydd, iaith, cyfathrebu, bwyta, yfed a llyncu. Maent yn gweithio ym mhob math o faes a lleoliad i wella ansawdd bywyd pobl.

Ydych chi’n ystyried dod yn therapydd lleferydd ac iaith? Ymchwiliwch lwybr sy’n gweddu i chi…

Ddarllenwch yn Saesneg